Checkpoint Gaia – Reset Expert Password

Gaia Üzerinde Expert Password’ü değiştirmek için; aşağıdaki yöntemi uygulayınız. Checkpoint support üzerinde sk92347 inceleyebilirsiniz. HostName>show configuration set user USERNAME password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R75.40 / R75.40VS / R75.45 / R75.46 / R75.47 versiyonları için, HostName>set expert-password hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R76 / R77 ve üzeri versiyonlar için, HostName>set expert-password-hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 Değişiklikleri kaydedin, HostName>save config Yeni şifre için R75.45 ve üzeri, HostName>set expert-password R75.40 için, HostName>set expert-password plain Değişiklikleri kaydedin: HostName>save config

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar, EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 1048576 1046529 511M EFI System /dev/sda2 1050624 1447034880 1445984257 689.5G Linux filesystem /dev/sda3 1447036928 1465149134 18112207 8.7G Linux swap mkfs.vfat -F32 /dev/sda1 mkfs.ext4 /dev/sda2 -L ARCH_ROOT mkswap /dev/sda3 mount /dev/sda2 /mnt mkdir /mnt/boot mount /dev/sda1 /mnt/boot swapon /dev/sda3 Mount ettikten sonra yapılandırma kısmını Arch Kurulumu sayfasında anlatılmıştı. Grub kurulumuna kadar aynı işlemleri yapabilirsiniz tekrardan aynı komutları yazmıyorum. Grub kurulumu için; bu komutları arch-chroot’ta çalıştırıyorsunuz. pacman -S grub efibootmgr grub-install –target=x86_64-efi –efi-directory=boot –bootloader-id=arch_grub grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg mkinitcpio -p linux exit umount -R /mnt reboot Bu işlemlerden sonra EFI bootloader ile başlatmış oluyoruz.