Menü Kapat

invalid or corrupted database (PGP signature)

sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux
sudo pacman -Syy
sudo pacman -Syu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir