Arch Linux için Bluetooth Kurulumu

1. Kurulum;
Bluez Bluetooth Stack için gerekli paket, Bluez-utils bluetootctl servisi için gerekli paket ikisinide yüklüyoruz.

sudo pacman -S bluez bluez-utils

Eğer bluetooth driver’ı yüklü değilse sistem üzerinde gelen driver’ı yükleyebilirsiniz.

sudo modprobe btusb

Bluetooth yönetim paketi,

yaourt blueman

Dosya transferi için,

sudo pacman -S obexfs

2. Yapılandırma;
Bluetooth aygıtının aktif olup olmadığını aşağıdaki komut ile görebilirsiniz. rfkill

rfkill list bluetooth
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no

Read More