How to install Oracle VirtualBox on Arch Linux

Follow the below steps to install virtualbox on Arch Linux based Systems. [Install VirtualBox and VirtualBox Host Module on Arch Linux] $ sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-modules-arch [Load VirtualBox module to the kernel] $ sudo modprobe vboxdrv [Install Virtualbox Extension Pack] $ yaourt virtualbox-ext-oracle [Adding Your Account to the vbox User Group] $ sudo gpasswd…

Read More

HOWTO: ArchLinux – Intel and AMD have CPU meltdown as two major security flaws are blown open

Etkilenen OS versiyonları; 4.14.12-1 versiyonun altındaki tüm Arch Linux işletim sistemleri. [[email protected] ~]$ uname -a Linux Dell-Linux 4.14.8-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Dec 20 21:27:44 UTC 2017 x86_64 GNU/Linux [[email protected] ~]$ Çözüm & Solution, [[email protected] ~]$ sudo pacman -Sy [[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu [sudo] password for Arch: :: Synchronizing package databases… core 26.8 KiB…

Read More

Arch Linux – Creating BIOS and UEFI Bootable USB

Bootable USB disk oluştururken bazı programlar efi bölümü oluşturmuyor. En sağlıklı yöntem dd komutu ile oluşturmaktır. Aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bootable usb oluşturmadan önce mutlaka usb disk’i unmount etmeniz gerekmektedir. lsblk sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /run/media/xxxx/e54c4ce0-9def-4183-a415-c0d98 sr0 11:0 1 1024M 0 rom sudo umount /dev/sdb1 lsblk NAME MAJ:MIN…

Read More

error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu :: Synchronizing package databases… core 123.6 KiB 155K/s 00:01 [######################] 100% extra 1690.7 KiB 199K/s 00:08 [######################] 100% community 3.7 MiB 392K/s 00:10 [######################] 100% multilib 185.1 KiB 184K/s 00:01 [######################] 100% archlinuxfr 15.4 KiB 131K/s 00:00 [######################] 100% :: Starting full system upgrade… resolving dependencies… looking for conflicting packages……

Read More

Steam : Fix libGL error: unable to load driver: i965_dri.so

libGL error: unable to load driver: i965_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: i965 libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so libGL error: failed to load driver: swrast Downgrade libcrypt sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/lib32-libgcrypt-1.6.5-1-x86_64.pkg.tar.xz Remove Libraries; find ~/.local/share/Steam/ \( -name “libgcc_s.so*” -o -name “libstdc++.so*” -o -name “libxcb.so*” -o -name “libgpg-error.so*”…

Read More

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar, EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74 Device…

Read More

Arch Linux üzerinde LAMP kurulumu

LAMP Nedir? Lamp ücretsiz açık kaynak yazılım kombinasyonudur. Genel amaçlı bir web sunucusudur. LAMP, Linux(İşletim Sistemi), Apache(HTTP Sunucu), MySQL/MariaDB(Veritabanı), Php/Perl/Python temel bileşenlerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmuştur. Not: Kuruluma başlamadan önce arch linux yüklü varsayılarak anlatılmıştır. Depo güncellemesi, sudo pacman -Sy Apache Kurulumu, sudo pacman -S apache sudo systemctl restart httpd Test sayfası oluşturma, sudo vi…

Read More

Arch Linux x86 paketlerini yansı dosyasında düzenleme işlemi.

64 bit Arch linux kurulduktan sonra 32 bit uygulamaları yüklemek için yansı dosyasında düzenleme yapılması gerekmektedir. Düzenleme işlemi için; sudo vi /etc/pacman.conf Aşağıdaki satıra geliyorsunuz.”#” işareti kaldırdıktan sonra kaydedin ve çıkış yapın. #[multilib] #Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [multilib] Include = /etc/pacman.d/mirrorlist Depoyu güncelleyin, sudo pacman -Syyu

Read More

Arch Linux Virtual Box VBoxManage error: Failed to open/create the internal network

Arch Linux üzerinde, Virtual Machine başlama sırasında aşağıdaki gibi hata alırsanız, modüllerin yüklenmediğinden kaynaklanmaktadır. modülleri aktif etmek için; sudo modprobe vboxdrv sudo modprobe vboxnetflt Açılışta aktif olması için; sudo -s echo vboxdrv >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf echo vboxnetflt >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf

Read More

Arch üzerinde Removable Media Auto Mounting işlemi

Arch linux için ihtiyaç duyulan paketler, sudo pacman -S gvfs autofs thunar thunar-volman gvfs-afc gvfs-mtp gvfs-gphoto2 * Yapılandırma; Thurnar( File Manager ) > Edit > Preferences > Advanced “Enable Volume Management” aktif olmalı > Configure > Mount removable drives when hot-plugged. Mount removable media when inserted. Browser removable media when inserted. Seçeneklerini işaretli olacak şekilde…

Read More

Arch Linux Başlangıçta Türkçe Klavye Sorunu

Arch üzerinde başlangıçta Türkçe klavye problemi ile karşılaşırsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli. xorg paketleri kurulumu sırasından giriş çıkış aygıt konfigurasyon ayarlarını genelde “/etc/X11/xorg.conf.d/” nin altına yaratıyor ama bazı durumlarda “/usr/share/X11/xorg.conf.d/” altında bulabilirsiniz. vi /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf veya, vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf Açılan sayfada “evdev keyboard catchall” bölümüne gelin, Section “InputClass” Identifier “evdev keyboard catchall” MatchIsKeyboard “on” MatchDevicePath “/dev/input/event*” Driver…

Read More

Arch Linux’te K3b Kurulumu

Arch üzerinde ses ve videolarınız K3b programı ile CD veya DVD’ye yazdırabilirsiniz. Paket sudo pacman -S k3b Opsiyonel paketler, Optional dependencies for k3b dvd+rw-tools: for dvd burning support vcdimager: for vcd burning support transcode: for advanced mpeg conversion support emovix: for bootable multimedia cd/dvd support cdrdao: for disk-at-once (DAO) mode support cdparanoia: for cd ripping…

Read More

Arch Linux Kurulumu

Arch Linux Kurulumu Not; 1)2015.5.1 ISO kalıbı esas alınarak anlatılmıştır. 2)Kurulumda editor derleyici olarak “vi” kullanılmıştır. Hangi editörü kullanıyorsanız derleme işlemini onun ile yapınız. 3)Disk bölümleme işlemi GPT olarak yapılandırıldı, bu yüzden cgdisk kullanılmıştır. 1) İndirme; https://www.archlinux.org/download/ 2) Kurulum; * Klavye düzeni, loadkeys trq setfont lat5-12 * Kablosusuz network ayarları, iw dev wifi-menu WIFI_INTERFACE_NAME *…

Read More