Arch Linux – Creating BIOS and UEFI Bootable USB

Bootable USB disk oluştururken bazı programlar efi bölümü oluşturmuyor. En sağlıklı yöntem dd komutu ile oluşturmaktır. Aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bootable usb oluşturmadan önce mutlaka usb disk’i unmount etmeniz gerekmektedir. lsblk sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /run/media/xxxx/e54c4ce0-9def-4183-a415-c0d98 sr0 11:0 1 1024M 0 rom sudo umount /dev/sdb1 lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 223.6G 0 disk |-sda1 8:1 0 512M 0 part /boot |-sda2 8:2 0 215G 0 part / `-sda3 8:3 0 8.1G 0 part [SWAP] sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part sr0 11:0 1 1024M 0 rom Not : Bootable iso oluştururken (/dev/sdb1) olarak yazmayın. dd bs=4M if=/path/to/archlinux.iso of=/dev/sdx status=progress && sync &

error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu :: Synchronizing package databases… core 123.6 KiB 155K/s 00:01 [######################] 100% extra 1690.7 KiB 199K/s 00:08 [######################] 100% community 3.7 MiB 392K/s 00:10 [######################] 100% multilib 185.1 KiB 184K/s 00:01 [######################] 100% archlinuxfr 15.4 KiB 131K/s 00:00 [######################] 100% :: Starting full system upgrade… resolving dependencies… looking for conflicting packages… error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies) :: sky: installing qt5-base (5.8.0-2) breaks dependency ‘qt5-base<5.8.0’   Çözüm; [[email protected] ~]$ sudo pacman -Rdd qt5-base [[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu

Steam : Fix libGL error: unable to load driver: i965_dri.so

libGL error: unable to load driver: i965_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: i965 libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so libGL error: failed to load driver: swrast Downgrade libcrypt sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/lib32-libgcrypt-1.6.5-1-x86_64.pkg.tar.xz Remove Libraries; find ~/.local/share/Steam/ \( -name “libgcc_s.so*” -o -name “libstdc++.so*” -o -name “libxcb.so*” -o -name “libgpg-error.so*” \) -print -delete

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar, EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74 Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 1048576 1046529 511M EFI System /dev/sda2 1050624 1447034880 1445984257 689.5G Linux filesystem /dev/sda3 1447036928 1465149134 18112207 8.7G Linux swap mkfs.vfat -F32 /dev/sda1 mkfs.ext4 /dev/sda2 -L ARCH_ROOT mkswap /dev/sda3 mount /dev/sda2 /mnt mkdir /mnt/boot mount /dev/sda1 /mnt/boot swapon /dev/sda3 Mount ettikten sonra yapılandırma kısmını Arch Kurulumu sayfasında anlatılmıştı. Grub kurulumuna kadar aynı işlemleri yapabilirsiniz tekrardan aynı komutları yazmıyorum. Grub kurulumu için; bu komutları arch-chroot’ta çalıştırıyorsunuz. pacman -S grub efibootmgr grub-install –target=x86_64-efi –efi-directory=boot –bootloader-id=arch_grub grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg mkinitcpio -p linux exit umount -R /mnt reboot Bu işlemlerden sonra EFI bootloader ile başlatmış oluyoruz.

Arch Linux üzerinde LAMP kurulumu

LAMP Nedir? Lamp ücretsiz açık kaynak yazılım kombinasyonudur. Genel amaçlı bir web sunucusudur. LAMP, Linux(İşletim Sistemi), Apache(HTTP Sunucu), MySQL/MariaDB(Veritabanı), Php/Perl/Python temel bileşenlerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmuştur. Not: Kuruluma başlamadan önce arch linux yüklü varsayılarak anlatılmıştır. Depo güncellemesi, sudo pacman -Sy Apache Kurulumu, sudo pacman -S apache sudo systemctl restart httpd Test sayfası oluşturma, sudo vi /srv/http/index.html Apache Test Sayfasi Merhaba, Apache Basarili bir sekilde kuruldu! Kontrol için, http://localhost veya http://Ip_Adress Veri Tabanı Kurulumu, sudo pacman -S mariadb mysql_install_db –user=mysql –basedir=/usr –datadir=/var/lib/mysql sudo systemctl start mysqld mysql_secure_installation yapılandırması, sudo mysql_secure_installation Php Kurulumu, sudo pacman -S php php-apache Modüllerin yüklenmesi, sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf php-apache servisinde mod_mpm_event modülünü kullanmıyoruz. mod_mpm_prefork Modülü ile değiştirin. Açılan httpd.conf dosyasında düzenlemeyi gerçekleştirin. LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so Php5 Modülü yüklenmesi, httpd.conf dosyası üzerinde değişiklikleri gerçekleştirin. LoadModule php5_module modules/libphp5.so Include conf/extra/php5_module.conf AddHandler php5-script php sudo systemctl restart httpd Php test sayfası oluşturma, sudo vi /srv/http/info.php Kod içeriği; sudo systemctl restart httpd Test için; http://localhost/info.php veya http://ip_adres/info.php Kaynak

Arch Linux x86 paketlerini yansı dosyasında düzenleme işlemi.

64 bit Arch linux kurulduktan sonra 32 bit uygulamaları yüklemek için yansı dosyasında düzenleme yapılması gerekmektedir. Düzenleme işlemi için; sudo vi /etc/pacman.conf Aşağıdaki satıra geliyorsunuz.”#” işareti kaldırdıktan sonra kaydedin ve çıkış yapın. #[multilib] #Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [multilib] Include = /etc/pacman.d/mirrorlist Depoyu güncelleyin, sudo pacman -Syyu

Arch Linux Virtual Box VBoxManage error: Failed to open/create the internal network

Arch Linux üzerinde, Virtual Machine başlama sırasında aşağıdaki gibi hata alırsanız, modüllerin yüklenmediğinden kaynaklanmaktadır. modülleri aktif etmek için; sudo modprobe vboxdrv sudo modprobe vboxnetflt Açılışta aktif olması için; sudo -s echo vboxdrv >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf echo vboxnetflt >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf

Arch üzerinde Removable Media Auto Mounting işlemi

Arch linux için ihtiyaç duyulan paketler, sudo pacman -S gvfs autofs thunar thunar-volman gvfs-afc gvfs-mtp gvfs-gphoto2 * Yapılandırma; Thurnar( File Manager ) > Edit > Preferences > Advanced “Enable Volume Management” aktif olmalı > Configure > Mount removable drives when hot-plugged. Mount removable media when inserted. Browser removable media when inserted. Seçeneklerini işaretli olacak şekilde yapılandırın. kaynak

Arch Linux Başlangıçta Türkçe Klavye Sorunu

Arch üzerinde başlangıçta Türkçe klavye problemi ile karşılaşırsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli. xorg paketleri kurulumu sırasından giriş çıkış aygıt konfigurasyon ayarlarını genelde “/etc/X11/xorg.conf.d/” nin altına yaratıyor ama bazı durumlarda “/usr/share/X11/xorg.conf.d/” altında bulabilirsiniz. vi /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf veya, vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf Açılan sayfada “evdev keyboard catchall” bölümüne gelin, Section “InputClass” Identifier “evdev keyboard catchall” MatchIsKeyboard “on” MatchDevicePath “/dev/input/event*” Driver “evdev” EndSection Option “XkbLayout” “tr” kodunu ekleyin ve kaydedip çıkış yapın, Section “InputClass” Identifier “evdev keyboard catchall” MatchIsKeyboard “on” MatchDevicePath “/dev/input/event*” Driver “evdev” Option “XkbLayout” “tr” EndSection Bilgisayarı yeniden başlatın.

Arch Linux’te K3b Kurulumu

Arch üzerinde ses ve videolarınız K3b programı ile CD veya DVD’ye yazdırabilirsiniz. Paket sudo pacman -S k3b Opsiyonel paketler, Optional dependencies for k3b dvd+rw-tools: for dvd burning support vcdimager: for vcd burning support transcode: for advanced mpeg conversion support emovix: for bootable multimedia cd/dvd support cdrdao: for disk-at-once (DAO) mode support cdparanoia: for cd ripping support sudo pacman -S dvd+rw-tools vcdimager transcode emovix cdrdao cdparanoia

Arch Linux Kurulumu

Arch Linux Kurulumu Not; 1)2015.5.1 ISO kalıbı esas alınarak anlatılmıştır. 2)Kurulumda editor derleyici olarak “vi” kullanılmıştır. Hangi editörü kullanıyorsanız derleme işlemini onun ile yapınız. 3)Disk bölümleme işlemi GPT olarak yapılandırıldı, bu yüzden cgdisk kullanılmıştır. 1) İndirme; https://www.archlinux.org/download/ 2) Kurulum; * Klavye düzeni, loadkeys trq setfont lat5-12 * Kablosusuz network ayarları, iw dev wifi-menu WIFI_INTERFACE_NAME * Disk yapılandırma, fdisk -l ( Takılı olan bütün disklerin bilgilerini gösterir.) cgdisk /dev/sd? (Not!!: Disk üzerindeki verilerinizin yedeğini aldıktan sonra deneyin disk üzerindeki verileriniz silinecektir.!!!) * Disk biçimlendirme, mkfs.ext4 /dev/sda1 -L arch_root ( root bölümü hangisini seçtiyseniz bölüm ismini verin. Benim root bölümüm sda1) mkswap /dev/sda? ( örn: mkswap /dev/sda3) Takas alanı belirleme * Diskleri bağlama, mount /dev/sda? /mnt ( örn: mount /dev/sda2 ) kök(root) dizini bağlama swapon /dev/sda? ( örn: swapon /dev/sda3) Takas alanı bağlama * Yansı adresi belirleme, Aşağıdaki komut ile yansı dosyasının yedeğini alın. mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist_ORG Yeni bir yansı dosyası oluşturun. vi /etc/pacman.d/mirrorlist Aşağıdaki kodları yarattığınız yansı dosyasına ekleyin. ## ## Arch Linux repository mirrorlist ## Sorted by mirror score from mirror status page ## Generated on 2015-01-01 ## ## Score: 4.4, Turkey Server = http://ftp.linux.org.tr/archlinux/$repo/os/$arch * Taban kurulumu, pacstrap -i /mnt base * Fstab oluşturma, genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab Fstab ve UUID bölümlerini kontrol etmek için, more /mnt/etc/fstab   blkid * Chroot düzenleme, arch-chroot /mnt /bin/bash * Yazı karakteri desteği, vi /etc/locale.gen Açılan sayfada # işaretini kaldırın ve kaydedip çıkın, Örn, tr_TR.UTF-8 UTF-8 tr_TR ISO-8859-9 Yapılan değişikliklerin uygulanması için, locale-gen * Dil desteği, Türkçe için, echo LANG=tr_TR > /etc/locale.conf export LANG=tr_TR İngilizce için, echo LANG=en_US > /etc/locale.conf export LANG=en_US * Konsol klavye düzenlemesi, echo KEYMAP=trq > /etc/vconsole.conf echo FONT=lat5-12 >> /etc/vconsole.conf * Yerel saat ayarları, ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime hwclock -s -u * Bilgisayar adını belirleme, echo BİLGİSAYAR_ADI > /etc/hostname Örn: echo arch > /etc/hostname * Localhost ayarlama, Read More …

Arch Linux için Empathy Kurulumu

Depodan paket kurulumunu yapın, sudo pacman -S empahty I opened Empathy, it did not remind me of creating an account. I used the menu Edit->Account trying to create a new account, but no visible change happened. That means, no visible windows is shown, and no additional windows in my alt-tab list. Virtually, clicking Edit->Account or press F4 does nothing Kurulum bittikten sonra Empathy açılırken yukarıdaki gibi bir hata verirse, aşağıdaki paketleride yüklemeniz gerekmektedir. sudo pacman -S telepathy-gabble telepathy-idle telepathy-salut telepathy-rakia telepathy-haze