Arch Linux Kurulumu

Arch Linux Kurulumu

Not;
1)2015.5.1 ISO kalıbı esas alınarak anlatılmıştır.
2)Kurulumda editor derleyici olarak “vi” kullanılmıştır. Hangi editörü kullanıyorsanız derleme işlemini onun ile yapınız.
3)Disk bölümleme işlemi GPT olarak yapılandırıldı, bu yüzden cgdisk kullanılmıştır.

1) İndirme;
https://www.archlinux.org/download/

2) Kurulum;

* Klavye düzeni,

loadkeys trq
setfont lat5-12

* Kablosusuz network ayarları,

iw dev
wifi-menu WIFI_INTERFACE_NAME

* Disk yapılandırma,

fdisk -l

( Takılı olan bütün disklerin bilgilerini gösterir.)

cgdisk /dev/sd?

(Not!!: Disk üzerindeki verilerinizin yedeğini aldıktan sonra deneyin disk üzerindeki verileriniz silinecektir.!!!)

* Disk biçimlendirme,

mkfs.ext4 /dev/sda1 -L arch_root

( root bölümü hangisini seçtiyseniz bölüm ismini verin. Benim root bölümüm sda1)

mkswap /dev/sda?

( örn: mkswap /dev/sda3) Takas alanı belirleme

* Diskleri bağlama,

mount /dev/sda? /mnt

( örn: mount /dev/sda2 ) kök(root) dizini bağlama

swapon /dev/sda?

( örn: swapon /dev/sda3) Takas alanı bağlama

* Yansı adresi belirleme,
Aşağıdaki komut ile yansı dosyasının yedeğini alın.

mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist_ORG

Yeni bir yansı dosyası oluşturun.

vi /etc/pacman.d/mirrorlist

Aşağıdaki kodları yarattığınız yansı dosyasına ekleyin.

##
## Arch Linux repository mirrorlist
## Sorted by mirror score from mirror status page
## Generated on 2015-01-01
##

## Score: 4.4, Turkey
Server = http://ftp.linux.org.tr/archlinux/$repo/os/$arch

* Taban kurulumu,

pacstrap -i /mnt base

* Fstab oluşturma,

genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Fstab ve UUID bölümlerini kontrol etmek için,

more /mnt/etc/fstab

 

blkid

* Chroot düzenleme,

arch-chroot /mnt /bin/bash

* Yazı karakteri desteği,

vi /etc/locale.gen

Açılan sayfada # işaretini kaldırın ve kaydedip çıkın,
Örn,
tr_TR.UTF-8 UTF-8
tr_TR ISO-8859-9

Yapılan değişikliklerin uygulanması için,

locale-gen

* Dil desteği,
Türkçe için,

echo LANG=tr_TR > /etc/locale.conf
export LANG=tr_TR

İngilizce için,

echo LANG=en_US > /etc/locale.conf
export LANG=en_US

* Konsol klavye düzenlemesi,

echo KEYMAP=trq > /etc/vconsole.conf
echo FONT=lat5-12 >> /etc/vconsole.conf

* Yerel saat ayarları,

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
hwclock -s -u

* Bilgisayar adını belirleme,

echo BİLGİSAYAR_ADI > /etc/hostname

Örn: echo arch > /etc/hostname

* Localhost ayarlama,

vi /etc/hosts

Dosya içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin,

#
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost BİLGİSAYAR_ADI
::1 localhost.localdomain localhost BİLGİSAYAR_ADI

Örn,
#
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost arch
::1 localhost.localdomain localhost arch

* Kullanıcı tanımlama,

useradd -m -G wheel -s /bin/bash kullanıcı_adı

örn : useradd -m -G wheel -s /bin/bash user1

* Kullanıcı şifre belirleme,

passwd kullanıcı_adı

örn: passwd user1

* Kablosuz araçları kurulumu,

pacman -S iw dialog wpa_supplicant wpa_actiond

* Ağ kontrolü,

ip link

* Kablosuz down ise up yapmak için,

ip link set dev  up

* Kablolu ağ dhcp başlatma,

dhcpcd

* Root Şifresi belirleme,

passwd

* Grub ve gerekli paketlerin yüklenmesi,
Amd işlemcisi olan intel-ucode ‘u yüklemesin.

pacman -S grub dosfstools gptfdisk os-prober ntfs-3g intel-ucode

* Grub Kurulumu,

grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda

* Grub.cfg oluşturma,

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

* Çekirdek önyükleme, ramdisk, init kontrolü yapılandırması,

mkinitcpio -p linux

* Çıkış,

exit
umount -R /mnt

* Yeniden başlatma,

reboot

3) Yapılandırma;

* Network Manager kurulum ve aktif etme,

pacman -S networkmanager
systemctl enable NetworkManager

* Kablolu ağ bağlantısı,

dhcpcd
systemctl enable dhcpcd

* Notebook’lar için Touchpad sürücüsü,

pacman -S xf86-input-synaptics

* X ortamı sürücüleri,

pacman -S xorg-server xorg-server-utils xorg-xinit mesa alsa-lib alsa-utils alsa-firmware

* Ekran kartı sürücüleri,
* Nvidia 7xxx ve öncesi,

pacman -S nvidia-304xx nvidia-304xx-utils pangox-compat

* Nvidia 8xxx ve sonrası,

pacman -S nvidia nvidia-utils pangox-compat

* Ati,

pacman -S xf86-video-ati mesa-dri

* Intel,

pacman -S xf86-video-intel mesa-dri

* X ortamı sürücüleri kontrolü için,

pacman -S xorg-twm xorg-xclock xterm

* X Ortamı testi için, startx komutunu çalıştırdığınız da aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü gelecektir.
Bu işlem ortam sürücülerinin başarılı olduğu anlamına gelir.

startx

startx
Komut satırında exit ile çıkış yapabilirsiniz.

* Masa üstü ortamı kurulumu,
* Xfce için,

pacman -S xfce4 ttf-dejavu xfce4-goodies lxdm xfce4-xfapplet-plugin network-manager-applet

* Kde için,

pacman -S kde kde-l10n-tr kdeplasma-applets-networkmanagement

* Gnome için,

pacman -S gnome gnome-extra network-manager-applet

Giriş karşılama ekranını açılışta aktif etme,
* Xfce için,

systemctl enable lxdm.service

* Kde için,

systemctl enable kdm.service

* Gnome için,

systemctl enable gdm.service

* Sudo kurulumu ve yapılandırılması,

pacman -S sudo
EDITOR=vi visudo

Açılan dosyadaki “# %wheel ALL=(ALL) ALL” satırında # işaretini kaldırın, bu işlem şifre ile yetki almak için kullanılır.

* AUR deposu için,

vi /etc/pacman.conf

Açılan dosyanın en altına aşağıdaki kodları ekleyin ve kaydedin,

[archlinuxfr]
SigLevel = Never
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64

* Depoyu full güncelleme ve yaourt paketi yükleme,

pacman -Syyu
pacman -S base-devel
pacman -S yaourt

* Yeniden başlatma,

reboot