Linux için External USB Flash Disk Biçimlendirme

Disk Kontrolü sudo fdisk -l Disk biçimlendirme; Ext2,Ext3 ve Ext4 için; sudo umount /dev/sd? sudo mkfs.ext3 /dev/sd?1 Fat32 dosya sistemi için, sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sd?1 Etiket (Label) Değiştirme, Ext2,Ext3 ve Ext4 için, sudo e2label /dev/sd?1 USB_STICK Fat ve Fat32 dosya sistemi için dosfstools paketine ihtiyaç vardır. sudo dosfslabel /dev/sd?1 USB_STICK

Read More