Menü Kapat

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar,

EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum.

Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74

Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  1048576  1046529  511M EFI System
/dev/sda2   1050624 1447034880 1445984257 689.5G Linux filesystem
/dev/sda3 1447036928 1465149134  18112207  8.7G Linux swap
mkfs.vfat -F32 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sda2 -L ARCH_ROOT
mkswap /dev/sda3
mount /dev/sda2 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
swapon /dev/sda3

Mount ettikten sonra yapılandırma kısmını Arch Kurulumu sayfasında anlatılmıştı. Grub kurulumuna kadar aynı işlemleri yapabilirsiniz tekrardan aynı komutları yazmıyorum.

Grub kurulumu için; bu komutları arch-chroot’ta çalıştırıyorsunuz.

pacman -S grub efibootmgr
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=boot --bootloader-id=arch_grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
mkinitcpio -p linux
exit
umount -R /mnt
reboot

Bu işlemlerden sonra EFI bootloader ile başlatmış oluyoruz.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir