Upgrade from R77.20 to R77.30 upgrade conflict with hotfix “HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340”

A fix conflict was detected during pre-install validation. To prevent system instability, installation will not continue. Please contact Check Point support with the following information: HFA Check Point SecurePlatform R77 R77_30 Conflict with hotfix HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 – details: Remove Registry; $CPDIR/bin/ckp_regedit -d //SOFTWARE//CheckPoint//SecurePlatform//6.0//HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 $CPDIR/bin/ckp_regedit -d //SOFTWARE//CheckPoint//SecurePlatform//6.0//HotFixes HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 Remove Hotfix; $CPDIR/bin/CRSValidator -l /opt/SecurePlatform/conf/crs.xml -remove HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340

Read More

Checkpoint Gaia – Reset Expert Password

Gaia Üzerinde Expert Password’ü değiştirmek için; aşağıdaki yöntemi uygulayınız. Checkpoint support üzerinde sk92347 inceleyebilirsiniz. HostName>show configuration set user USERNAME password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R75.40 / R75.40VS / R75.45 / R75.46 / R75.47 versiyonları için, HostName>set expert-password hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R76 / R77 ve üzeri versiyonlar için, HostName>set expert-password-hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 Değişiklikleri kaydedin,…

Read More

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar, EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74 Device…

Read More

Logjam Attack

Logjam saldırısı man-in-the-middle (Türkçesi, Ortadaki adam kulağa kötü gelsede 🙂 ) saldırganın 512-bit export-grade kriptografi bağlantılarını indirgemesine izin verir ve savunmasız bırakır. Bağlantı üzerinden okuma ve veri değiştirmesine olanak tanır. Saldırı DHE_EXPORT şifreleme destekleyen herhangi bir sunucuyu ve tüm modern web tarayıcılarını etkiler.   Tedbir için sistem taraması ZMap paketini kullanabilirsiniz.   Etkilenmemek için benzersiz…

Read More

CMA Customer Logs Backup Script

Checkpoint Provider-1 için CMA üzerindeki logların yedeğini almak için script‘i kullanabilirsiniz. Alternatif, find / -name wget cd /tmp Example, /sysimg/CPwrapper/linux/MiniWrapperForMajor/linux/Actions/wget https://raw.githubusercontent.com/korkutozcan/Checkpoint/master/cma_logs_backup.sh /full_path/wget https://raw.githubusercontent.com/korkutozcan/Checkpoint/master/cma_logs_backup.sh veya curl -O https://raw.githubusercontent.com/korkutozcan/Checkpoint/master/cma_logs_backup.sh -k chmod +x cma_log_backup.sh Script’i çalıştırın, ./cma_log_backup.sh github

Read More

Arch Linux üzerinde LAMP kurulumu

LAMP Nedir? Lamp ücretsiz açık kaynak yazılım kombinasyonudur. Genel amaçlı bir web sunucusudur. LAMP, Linux(İşletim Sistemi), Apache(HTTP Sunucu), MySQL/MariaDB(Veritabanı), Php/Perl/Python temel bileşenlerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmuştur. Not: Kuruluma başlamadan önce arch linux yüklü varsayılarak anlatılmıştır. Depo güncellemesi, sudo pacman -Sy Apache Kurulumu, sudo pacman -S apache sudo systemctl restart httpd Test sayfası oluşturma, sudo vi…

Read More

Arch Linux x86 paketlerini yansı dosyasında düzenleme işlemi.

64 bit Arch linux kurulduktan sonra 32 bit uygulamaları yüklemek için yansı dosyasında düzenleme yapılması gerekmektedir. Düzenleme işlemi için; sudo vi /etc/pacman.conf Aşağıdaki satıra geliyorsunuz.”#” işareti kaldırdıktan sonra kaydedin ve çıkış yapın. #[multilib] #Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [multilib] Include = /etc/pacman.d/mirrorlist Depoyu güncelleyin, sudo pacman -Syyu

Read More

Linux için External USB Flash Disk Biçimlendirme

Disk Kontrolü sudo fdisk -l Disk biçimlendirme; Ext2,Ext3 ve Ext4 için; sudo umount /dev/sd? sudo mkfs.ext3 /dev/sd?1 Fat32 dosya sistemi için, sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sd?1 Etiket (Label) Değiştirme, Ext2,Ext3 ve Ext4 için, sudo e2label /dev/sd?1 USB_STICK Fat ve Fat32 dosya sistemi için dosfstools paketine ihtiyaç vardır. sudo dosfslabel /dev/sd?1 USB_STICK

Read More

Checkpoint Disk Space Tip and Tricks

Bölüm tablosunu görmek için df komutunu kullanın, [[email protected]]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda6 1004M 257M 697M 27% / /dev/sda1 145M 17M 121M 13% /boot /dev/sda5 14G 1.7G 12G 13% /opt /dev/sda2 2.0G 1.4G 545M 72% /sysimg /dev/sda7 80G 1.3G 75G 2% /var [[email protected]]# Sorunlu bir bölümü tespit ettikten sonra, bu…

Read More

Arch Linux Virtual Box VBoxManage error: Failed to open/create the internal network

Arch Linux üzerinde, Virtual Machine başlama sırasında aşağıdaki gibi hata alırsanız, modüllerin yüklenmediğinden kaynaklanmaktadır. modülleri aktif etmek için; sudo modprobe vboxdrv sudo modprobe vboxnetflt Açılışta aktif olması için; sudo -s echo vboxdrv >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf echo vboxnetflt >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf

Read More

Arch üzerinde Removable Media Auto Mounting işlemi

Arch linux için ihtiyaç duyulan paketler, sudo pacman -S gvfs autofs thunar thunar-volman gvfs-afc gvfs-mtp gvfs-gphoto2 * Yapılandırma; Thurnar( File Manager ) > Edit > Preferences > Advanced “Enable Volume Management” aktif olmalı > Configure > Mount removable drives when hot-plugged. Mount removable media when inserted. Browser removable media when inserted. Seçeneklerini işaretli olacak şekilde…

Read More