R80 – Importing Log Files from SmartEvent Servers

To import offline log files, add events to the SmartEvent Server. By default, you can import the 14 most recent days of offline logs. To import more days of logs, change the log indexing settings. [email protected]:# evstop [email protected]:# cp $INDEXERDIR/log_indexer_custom_settings.conf $INDEXERDIR/log_indexer_custom_settings.conf_orig Edit $INDEXERDIR/log_indexer_custom_settings.conf in a text editor. [email protected]:# vi $INDEXERDIR/log_indexer_custom_settings.conf Delete these lines; Delete these…

Read More

Steam : Fix libGL error: unable to load driver: i965_dri.so

libGL error: unable to load driver: i965_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: i965 libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so libGL error: failed to load driver: swrast Downgrade libcrypt sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/lib32-libgcrypt-1.6.5-1-x86_64.pkg.tar.xz Remove Libraries; find ~/.local/share/Steam/ \( -name “libgcc_s.so*” -o -name “libstdc++.so*” -o -name “libxcb.so*” -o -name “libgpg-error.so*”…

Read More

How to send Check Point Tracker Logs to External Syslog Server

Add following line at the end. Please note this is a single line command so add it appropriately. If required just type it manually [email protected]#: fw log -f -t -n -l 2> /dev/null | awk ‘NF’ | sed ‘/^$/d’ | logger -p local4.info -t CP_FireWall & Permanently; [email protected]#: cp /etc/rc.d/init.d/cpboot /etc/rc.d/init.d/cpboot.ORG Edit cpboot file; [email protected]#:…

Read More

Upgrade from R77.20 to R77.30 upgrade conflict with hotfix “HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340”

A fix conflict was detected during pre-install validation. To prevent system instability, installation will not continue. Please contact Check Point support with the following information: HFA Check Point SecurePlatform R77 R77_30 Conflict with hotfix HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 – details: Remove Registry; $CPDIR/bin/ckp_regedit -d //SOFTWARE//CheckPoint//SecurePlatform//6.0//HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 $CPDIR/bin/ckp_regedit -d //SOFTWARE//CheckPoint//SecurePlatform//6.0//HotFixes HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340 Remove Hotfix; $CPDIR/bin/CRSValidator -l /opt/SecurePlatform/conf/crs.xml -remove HOTFIX_TURKEY_2015_TIMEZONE_340

Read More

Checkpoint Gaia – Reset Expert Password

Gaia Üzerinde Expert Password’ü değiştirmek için; aşağıdaki yöntemi uygulayınız. Checkpoint support üzerinde sk92347 inceleyebilirsiniz. HostName>show configuration set user USERNAME password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R75.40 / R75.40VS / R75.45 / R75.46 / R75.47 versiyonları için, HostName>set expert-password hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 R76 / R77 ve üzeri versiyonlar için, HostName>set expert-password-hash HASH_of_CLISH_PASSWORD set expert-password-hash $1$vCbd0F3d$FjawgvrKBN.4EpAli59Wy/0 Değişiklikleri kaydedin,…

Read More

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar, EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74 Device…

Read More

Logjam Attack

Logjam saldırısı man-in-the-middle (Türkçesi, Ortadaki adam kulağa kötü gelsede 🙂 ) saldırganın 512-bit export-grade kriptografi bağlantılarını indirgemesine izin verir ve savunmasız bırakır. Bağlantı üzerinden okuma ve veri değiştirmesine olanak tanır. Saldırı DHE_EXPORT şifreleme destekleyen herhangi bir sunucuyu ve tüm modern web tarayıcılarını etkiler.   Tedbir için sistem taraması ZMap paketini kullanabilirsiniz.   Etkilenmemek için benzersiz…

Read More