How to install Oracle VirtualBox on Arch Linux

Follow the below steps to install virtualbox on Arch Linux based Systems. [Install VirtualBox and VirtualBox Host Module on Arch Linux] $ sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-modules-arch [Load VirtualBox module to the kernel] $ sudo modprobe vboxdrv [Install Virtualbox Extension Pack] $ yaourt virtualbox-ext-oracle [Adding Your Account to the vbox User Group] $ sudo gpasswd…

Read More

Arch Linux Virtual Box VBoxManage error: Failed to open/create the internal network

Arch Linux üzerinde, Virtual Machine başlama sırasında aşağıdaki gibi hata alırsanız, modüllerin yüklenmediğinden kaynaklanmaktadır. modülleri aktif etmek için; sudo modprobe vboxdrv sudo modprobe vboxnetflt Açılışta aktif olması için; sudo -s echo vboxdrv >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf echo vboxnetflt >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf

Read More