Arch Linux üzerinde, Virtual Machine başlama sırasında aşağıdaki gibi hata alırsanız, modüllerin yüklenmediğinden kaynaklanmaktadır.

Screenshot_2015-04-10_10-30-45

modülleri aktif etmek için;

sudo modprobe vboxdrv
sudo modprobe vboxnetflt

Açılışta aktif olması için;

sudo -s
echo vboxdrv >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf
echo vboxnetflt >> /etc/modules-load.d/virtualbox.conf

Leave a Comment