Menü Kapat

Linux Find Large Files

RedHat / CentOS / Fedora Linux

find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

50MB ‘dan büyük dosyaların listelenmesi için;
$ find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

Debian / Ubuntu Linux

find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

50MB ‘dan büyük dosyaların listelenmesi için;
$ find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $8 “: ” $5 }’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir