Arch Linux – Creating BIOS and UEFI Bootable USB

Bootable USB disk oluştururken bazı programlar efi bölümü oluşturmuyor. En sağlıklı yöntem dd komutu ile oluşturmaktır. Aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bootable usb oluşturmadan önce mutlaka usb disk’i unmount etmeniz gerekmektedir. lsblk sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /run/media/xxxx/e54c4ce0-9def-4183-a415-c0d98 sr0 11:0 1 1024M 0 rom sudo umount /dev/sdb1 lsblk NAME MAJ:MIN…

Read More