Menü Kapat

Steam : Fix libGL error: unable to load driver: i965_dri.so

libGL error: unable to load driver: i965_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast

Downgrade libcrypt

sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/lib32-libgcrypt-1.6.5-1-x86_64.pkg.tar.xz 

Remove Libraries;

find ~/.local/share/Steam/ \( -name "libgcc_s.so*" -o -name "libstdc++.so*" -o -name "libxcb.so*" -o -name "libgpg-error.so*" \) -print -delete

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir