Arch Linux – Creating BIOS and UEFI Bootable USB

Bootable USB disk oluştururken bazı programlar efi bölümü oluşturmuyor. En sağlıklı yöntem dd komutu ile oluşturmaktır. Aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bootable usb oluşturmadan önce mutlaka usb disk’i unmount etmeniz gerekmektedir. lsblk sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /run/media/xxxx/e54c4ce0-9def-4183-a415-c0d98 sr0 11:0 1 1024M 0 rom sudo umount /dev/sdb1 lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 223.6G 0 disk |-sda1 8:1 0 512M 0 part /boot |-sda2 8:2 0 215G 0 part / `-sda3 8:3 0 8.1G 0 part [SWAP] sdb 8:16 1 3.8G 0 disk `-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part sr0 11:0 1 1024M 0 rom Not : Bootable iso oluştururken (/dev/sdb1) olarak yazmayın. dd bs=4M if=/path/to/archlinux.iso of=/dev/sdx status=progress && sync &

error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu :: Synchronizing package databases… core 123.6 KiB 155K/s 00:01 [######################] 100% extra 1690.7 KiB 199K/s 00:08 [######################] 100% community 3.7 MiB 392K/s 00:10 [######################] 100% multilib 185.1 KiB 184K/s 00:01 [######################] 100% archlinuxfr 15.4 KiB 131K/s 00:00 [######################] 100% :: Starting full system upgrade… resolving dependencies… looking for conflicting packages… error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies) :: sky: installing qt5-base (5.8.0-2) breaks dependency ‘qt5-base<5.8.0’   Çözüm; [[email protected] ~]$ sudo pacman -Rdd qt5-base [[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu

Arch Linux Kurulumu

Arch Linux Kurulumu Not; 1)2015.5.1 ISO kalıbı esas alınarak anlatılmıştır. 2)Kurulumda editor derleyici olarak “vi” kullanılmıştır. Hangi editörü kullanıyorsanız derleme işlemini onun ile yapınız. 3)Disk bölümleme işlemi GPT olarak yapılandırıldı, bu yüzden cgdisk kullanılmıştır. 1) İndirme; https://www.archlinux.org/download/ 2) Kurulum; * Klavye düzeni, loadkeys trq setfont lat5-12 * Kablosusuz network ayarları, iw dev wifi-menu WIFI_INTERFACE_NAME * Disk yapılandırma, fdisk -l ( Takılı olan bütün disklerin bilgilerini gösterir.) cgdisk /dev/sd? (Not!!: Disk üzerindeki verilerinizin yedeğini aldıktan sonra deneyin disk üzerindeki verileriniz silinecektir.!!!) * Disk biçimlendirme, mkfs.ext4 /dev/sda1 -L arch_root ( root bölümü hangisini seçtiyseniz bölüm ismini verin. Benim root bölümüm sda1) mkswap /dev/sda? ( örn: mkswap /dev/sda3) Takas alanı belirleme * Diskleri bağlama, mount /dev/sda? /mnt ( örn: mount /dev/sda2 ) kök(root) dizini bağlama swapon /dev/sda? ( örn: swapon /dev/sda3) Takas alanı bağlama * Yansı adresi belirleme, Aşağıdaki komut ile yansı dosyasının yedeğini alın. mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist_ORG Yeni bir yansı dosyası oluşturun. vi /etc/pacman.d/mirrorlist Aşağıdaki kodları yarattığınız yansı dosyasına ekleyin. ## ## Arch Linux repository mirrorlist ## Sorted by mirror score from mirror status page ## Generated on 2015-01-01 ## ## Score: 4.4, Turkey Server = http://ftp.linux.org.tr/archlinux/$repo/os/$arch * Taban kurulumu, pacstrap -i /mnt base * Fstab oluşturma, genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab Fstab ve UUID bölümlerini kontrol etmek için, more /mnt/etc/fstab   blkid * Chroot düzenleme, arch-chroot /mnt /bin/bash * Yazı karakteri desteği, vi /etc/locale.gen Açılan sayfada # işaretini kaldırın ve kaydedip çıkın, Örn, tr_TR.UTF-8 UTF-8 tr_TR ISO-8859-9 Yapılan değişikliklerin uygulanması için, locale-gen * Dil desteği, Türkçe için, echo LANG=tr_TR > /etc/locale.conf export LANG=tr_TR İngilizce için, echo LANG=en_US > /etc/locale.conf export LANG=en_US * Konsol klavye düzenlemesi, echo KEYMAP=trq > /etc/vconsole.conf echo FONT=lat5-12 >> /etc/vconsole.conf * Yerel saat ayarları, ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime hwclock -s -u * Bilgisayar adını belirleme, echo BİLGİSAYAR_ADI > /etc/hostname Örn: echo arch > /etc/hostname * Localhost ayarlama, Read More …